Oimbra fai 30 ou 40 anos e hoxe

As fotos antiguas foron proporcionadas po-lo CHALS. 

RUA MAIOR


RUA DO EIRO


RUA MAIOR


RUA DOS MUROS